Simavi

Details

  • http://www.simavi.nl/
  • IATI ID: NL-KVK-40594571
  • Naritaweg 135
  • 1043 BS
  • Amsterdam
  • Noord-Holland
  • Netherlands (The)

Contact information

For almost 100 years we have been working for equality and the human rights of women and girls to water and sanitation. We do this together with partners in 10 African and Asian countries. Our goal is a world in which all women and girls can exercise their right to water and sanitation, resulting in a healthier and more just society.

In a rapidly changing world grappling with major crises in the areas of climate, health and human rights, Simavi focuses on three areas where we believe we can achieve the greatest impact with our projects, lobbying and campaigns: equality, climate and power.

We want to increase the involvement and leadership of women in water and sanitation. We believe that women's and girls' access to climate-resilient water and sanitation is at the heart of climate justice. We are also convinced that women's voices and expertise are crucial for change when it comes to water and sanitation.

Our work is part of the Sustainable Development Goals and Simavi focuses specifically on three interconnected SDGs: water and sanitation (SDG6); gender equality (SDG5) and climate (SDG13).

In Dutch:

Al bijna 100 jaar werken wij aan gelijkheid en het recht van vrouwen en meisjes op water en sanitatie. Dat doen we samen met partners in 10 Afrikaanse en Aziatische landen. Ons doel is een wereld waarin alle vrouwen en meisjes gebruik kunnen maken van hun recht op water en sanitatie, met als resultaat een gezondere en rechtvaardigere samenleving.

In een snel veranderende wereld die worstelt met ingrijpende crises op het gebied van klimaat, gezondheid en mensenrechten, concentreert Simavi zich op drie gebieden waar wij denken de grootste impact te kunnen bereiken met onze projecten, lobby en campagnes: gelijkheid, klimaat en macht.

We willen de betrokkenheid en het leiderschap van vrouwen in water en sanitatie vergroten. Wij geloven dat de toegang van vrouwen en meisjes tot klimaatbestendige water- en sanitaire voorzieningen de kern is van klimaatrechtvaardigheid. Ook zijn we ervan overtuigd dat de stem en deskundigheid van vrouwen cruciaal zijn voor verandering als het gaat om water en sanitatie.

Ons werk maakt onderdeel uit van de Sustainable Development Goals en Simavi richt zich daarbij specifiek op drie onderling verbonden SDG’s: water en sanitatie (SDG6); gendergelijkheid (SDG5) en klimaat (SDG13).

Projects in RSR

Pipeline/identification
9
Implementation
43
Completion
114
Post-completion
0
Cancelled
7
Suspended
0
Total projects
173

Funding

Projects
155
Currency used
Euro
Pledged
28,755,270 EUR
Still needed
24,009,350 EUR